Použitie prostriedkov

# Zoznam prostriedkov


  • položka č. 1 -
  • položka č. 2 -
  • položka č. 3 -
  • položka č. 4 -
  • položka č. 5 -

# Zoznam prispievateľov


  • meno & finančná suma
  • meno & finančná suma
  • meno & finančná suma
  • meno & finančná suma
  • meno & finančná suma
Facebook
Email: info@tomasninaj.help